Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
Sinhala
Sinhala
   
Text Size

අනු පිටපත් හා තොරතුරු සංශෝධනය කිරීම

බලපත්‍රයේ අනු පිටපතක් ලබා ගැනීම

  1. රියදුරු බලපත්‍රය නැතිවී නම් මාස 6 ක‍ට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් පොලිස් පැමිණිලි පිටපත
  2. පළුදු වී / මැකී ඇත්නම් එම රියදුරු බලපත්‍රය

තොරතුරු සංශෝධනය කිරීම

  1. දැනට ඇති රියදුරු බලපත්‍රය
  2. නම වෙනස් කිරීම සඳහා උප්පැන්න සහතිකය / විවාහ සහතිකය / දික්කසාද සහතිකය හෝ පිළිගත ‍හැකි වෙනත් ලියවිලි
  3. ලිපිනය වෙනස් කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරි පදිංචි සහතිකය

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
WRITTEN EXAMINATION FOR THE REGISTRATION OF DRIVING INSTRUCTORS - 2016(2017) There are no translations available.WRITTEN EXAMINATION FOR THE REGISTRATION OF DRIVING INSTRUCTORS - 2016(2017) තව දුරටත් කියවන්න...
PROCUREMENT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF VEHICLE NUMBER PLATES AND NUMBER PLATE STICKERS WITH RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) TAGS There are no translations available.PROCUREMENT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF VEHICLE NUMBER PLATES AND NUMBER PLATE STICKERS WITH RADIO FR... තව දුරටත් කියවන්න...