Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
Sinhala
Sinhala
   
Text Size

අනු පිටපත් හා තොරතුරු සංශෝධනය කිරීම

බලපත්‍රයේ අනු පිටපතක් ලබා ගැනීම

  1. රියදුරු බලපත්‍රය නැතිවී නම් මාස 6 ක‍ට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් පොලිස් පැමිණිලි පිටපත
  2. පළුදු වී / මැකී ඇත්නම් එම රියදුරු බලපත්‍රය

තොරතුරු සංශෝධනය කිරීම

  1. දැනට ඇති රියදුරු බලපත්‍රය
  2. නම වෙනස් කිරීම සඳහා උප්පැන්න සහතිකය / විවාහ සහතිකය / දික්කසාද සහතිකය හෝ පිළිගත ‍හැකි වෙනත් ලියවිලි
  3. ලිපිනය වෙනස් කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරි පදිංචි සහතිකය

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
Invitation for Prequalification There are no translations available.  Invitation for Prequalification Ministry of Transport & Civil Aviation Department of Motor Traffic ... තව දුරටත් කියවන්න...
Request for Prequalification Proposals for e Motoring Project There are no translations available.    Invitation for Prequalification Ministry of Transport & Civil Aviation Department of Motor Tr... තව දුරටත් කියවන්න...